Решење проблема водоснадбевања

Данас је одржана 76. седница већа на којој су општински већници били упознати са решавањем дугогодишњег проблема у водоснабдевању.

На предлог Верице Ристић, експерт за ову област Животије Миловановић у сарадњи са ЈКП Комуналац вршио је истраживања и дошао до фрапантног податка да се у насељеном месту Љиг губи чак 18 литара воде.

Решење за овај проблем је у адаптацији постојећег магистралног цевовода од изворишта у Бау до насељеног места Љиг.

За решење прве фазе која је уједно и најургентнија, а обезбедила би нормално водоснабдевање и виших кота насељеног места у летњем периоду потребно је око 6 милиона динара. Половину те суме финансираће Општина Љиг, а другу половину Дирекција за воде.

Комплетну пројектну документацију финансирала је Верица Ристић.

Реализација прве фазе се очекује за 2-3 месеца.

Leave a Reply